Oversaettelse af dokumenter til fransk

Atex-direktivet er en afgørelse udstedt af Den Europæiske Union, som vedrører de krav, der skal opfyldes af produkter, der anvendes senere i potentielt eksplosive områder. Atex-direktivet forpligter derfor hver producent af sådant apparat til at opnå det relevante certifikat, der bekræfter overholdelsen af den teknologiske dokumentation og udseendet af enheden med de konstante sikkerhedskrav, det giver for produkterne.

Direktivet definerer forskellige tegn afhængigt af typen af udstyr eller systemet for dets efterfølgende brug. En vigtig ting er at bestemme den relevante klassificering af eksplosionsfarlige zoner. Dette vurderes af en professionel virksomhed, hvad er loven inden for udstedelse af overensstemmelsescertifikater for artikler med atex.

Atex-direktivet omfatter også klassifikationer af grupper af egnede eksplosionssikre anordninger, der er ansvarlige for at beskytte møbler mod eksplosion og personer fra alvorlige skader sammen med lethedens tab af liv.

Mange mærker i Polen har ret til at gennemgå og kontrollere artiklen og give ham et certifikat for samarbejdet med atex-direktivet. Enhver, der skal købe eksplosionsbeskyttelsesudstyr eller være egnet til at håndtere et område, der er i fare for eksplosion, skal primært fokusere på, om produktet har et passende certifikat, der er kompatibelt med atex.

Over alle og enhver, der fremstiller udstyr, der er givet til sådanne projekter, skal fremlægge et sådant certifikat, som det er, i henhold til det råd, der er nødvendigt for at sælge sådanne produkter. Takket være brugen af strenge designs og det rigtige valg af virksomheder, der vil kunne få en senere mening, har atex-direktivet indført behovet for større pleje af det produkt, som senere vil blive brugt på områder, der er særligt sårbare for ulykker kombineret med potentielle eksplosioner. Det skal meget sikres, at sikkerheden på mange arbejdspladser øges, og denne vil ændre sig. Derfor kan han kun positivt påvirke væksten af sådanne virksomheder samt øgningen af medarbejderne selv, som sammen skifter til specifikke fordele.