Metaneksplosion i minen

Minedrift i sin verden er det mest positive i hele verden, og trods metankulssømmene er det sikreste. Der er opnået sikkerhed ved hjælp af forskellige teknologier og beskyttelsesforanstaltninger, takket være hvilke vi minimerer muligheden for antændelse eller eksplosion af metan.

For at undgå eksplosion af metan minimerer vi tilstedeværelsen af ​​antændelsesfaktorer, som kan reduceres ved at implementere passende enheder. På minens del, dvs. til grænserne eller til forfæderen, er der en strøm til at tilføre mejetærskere og transportører, der transporterer output. Det er bare for fortjenesten ved at tænde beskadigede kabler eller dannelsen af ​​en elektrisk lysbue, der forbinder tænding og eksplosion af metan. Derfor bruges speciel eksplosionsbeskyttelse i alle elektriske apparater. Takket være en sådan beskyttelse, der bruges i moderne enheder og institutioner, minimerer vi indtrængningen af ​​elektrisk potentiale i metancentret, så det i tilfælde af en fiasko ikke går til tragedien. Gruvearbejderens elektrikere, der udfører minesituationer, er specielt uddannet inden for eksplosionsbeskyttelse og brandbeskyttelse, så de med sikkerhed kan skabe personligt arbejde for sig selv og nye underjordiske mennesker. Enhver underjordisk elektriker skal deltage i en sådan træning med en eksamen en gang hvert femte år, takket være hvilket hans oplysninger vil blive opdateret og introducere sig de nyeste mønstre og midler til at opnå brandhæmmende og eksplosionssikre.Eksplosionsbeskyttelse og flammebeskyttelse er derfor en vigtig faktor, der indføres i hver mine, hvilket minimerer risikoen for metaneksplosion.